PowerPlanner
English
 
   
 
"Kézenfekvő, hogy mit emészt fel az információ: befogadóinak a figyelmét. Következésképpen az információbőség figyelemhiányhoz és annak szükségéhez vezet, hogy a figyelmet hatékonyan osszuk meg a túlzott bővelkedő információforrások között, amelyek felemészthetik azt." HERBERT SIMON, közgazdasági Nobel-emlékdíjas


Napjainkban egy-egy döntésünkhöz hatalmas mennyiségű adathalmazt gyűjtünk össze és dolgozunk fel. A többlet-információ feldolgozhatóságát a szoftvergyártók is felismerték: például a Microsoft Excel 2010 elődeihez képest már nagyságrendekkel több sort és adatot képes kezelni.

A vállalatok belső adatfolyamatait a táblázatkezelő rendszerek alapvetően meghatározzák, azonban az információs igények és az adatmennyiség növekedésével ezek a rendszerek több problémát is magukban hordoznak: egyrészről tele lehetnek adatbeviteli és képletezés hibával, másrészről méretük növekedésével és kereszthivatkozások burjánzásával kezelhetetlenek lesznek, teljesítményük és a megbízhatóságuk csökken.
 
Az OLAP rendszerek fejlődése
A kétdimenziós táblák hatékonyabb feldolgozására és kezelésére születtek az adatbázis rendszerek, ám ezek még mindig kétdimenziós adatvizsgálatot tettek lehetővé, vagyis a „sor-oszlop” sémák voltak meghatározók. Ezt a hiányosságot az OLAP (On Line Analytical Processing) rendszerek pótolták. Az adatok összefüggései és kapcsolatai határozzák meg az egyes dimenziókat. Például az értékesítési tábla kapcsolódik az idő táblázathoz, vagy ha jobban tetszik, az időtengelyhez, valamint kapcsolódhat terméktörzshöz és a vevőtörzshöz – ezzel már három dimenziót is meghatároztunk. Az értékesítési adatok képezhetik az ezen dimenziók mentén vizsgálható értékeket. Data Integration
A Power-Planner funkciói
A piacon számos megoldás elérhető ezen feladatok elvégzésére. Az üzleti modellek felhasználói támogatását a Microsoft PowerPivot alkalmazása tűzte ki célul. Ezzel olyan memórialapú OLAP rendszerek is építhetők, amellyel az adatok megjelenítésére a Microsoft Excel 2010 munkafüzetének pivot-táblája használható. Ha szeretnénk az adatokat módosítani, illetve tervező-elemző rendszereket építeni, akkor az SQL Server, az Excel, illetve a PowerPivot alkalmazás mellé még egy eszközt fel kell telepítenünk:
 
A PowerPlanner beépülő alkalmazás segítségével lehetőség nyílik az elkészített PowerPivot modellek mélyebb elemzésére, amelyek a Microsoft Excel 2010 pivot-tábla elemzési funkcióin túl lehetőséget adnak:
  • A többdimenziós adatbázis adatainak módosítására,
  • Top-down adatmódosításra,
  • Célérték keresésre az OLAP adatbázisban,
  • Saját számított elemeket adhatunk táblázatunkhoz,
  • Közvetlenül szerkeszthetjük a dimenzióbeli adatokat,
  • Több adatverzióval dolgozhatunk,
  • Az adatverziók időbeli "eltolásával" az üzleti tervezés, illetve a várható üzleti adatok kezelése egyszerűbbé válik.
A beépülés azt jelenti, hogy az Excel program indításával az PowerPlanner program is elindul, valamint saját ikonrendszer jelenik meg a menüszalagon.
 

A többdimenziós tervek lehetővé tesznek szimulációkat, amelyekkel a különböző üzleti szituációk eredménye a lehető legpontosabban jelezhető előre. Ez pedig egyet jelent a versenyelőnnyel… Nem beszélve az értéket jelentő rendezett vállalati információkról.